mttro.medic-books.net

 
:-)
views: 4722 - autor: Req_God
Випадок гнійного менінгоенцефаліту на фоні тяжкого перебігу ... Название: Диагностика болезней внутренних органов: Т.2. Диагностика ревматических и системных заболеваний соединительной ткани. Диагностика эндокринных заболеваний А.Н. Окороков
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 1.3 mb
Скачано: 1940 раз


Випадок гнійного менінгоенцефаліту на фоні тяжкого перебігу ...
С. 29-34. 5. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Т. 2. Диагностика ревматических и системных заболеваний соединительной ткани. Диагностика эндокринных заболеваний. — М.: Мед. лит., 2000. — 576 с.

Описано развитие миокардита, метаболической кардиопатии, различных нарушений сердечного ритма и проводимости, аортита, перикардита, эндокардита, поражений клапанного аппарата сердца, эндотелиальной дисфункции, нарушений функционального состояния желудочков сердца, что, вероятно, является предпосылкой развития сердечной недостаточности у таких больных. Точних даних щодо поширеності РеА у світі та в Україні немає через значні розбіжності діагностичних підходів у різних країнах, застосування різних класифікацій та відсутність національних реєстрів захворювання. Свінціцький та співавтори (2006) вважають, що ураження серцево-судинної системи при цій патології зустрічається досить рідко, інші ж автори вказують на більш високу його частоту.

ЦД, давало підстави думати про можливий розвиток діабетичної коми і/або гострого порушення мозкового кровообігу, що й було відображено в попередньому діагнозі. Вказується на можливість розвитку міокардиту, метаболічної кардіоміопатії, різних порушень серцевого ритму та провідності, аортиту, перикардиту, ендокардиту, уражень клапанного апарату серця, частіше у вигляді аортальної недостатності (Каррей Х. У вітчизняних літературних джерелах ми не зустріли опису розвитку менінгоенцефаліту на фоні ЦД, тому дане повідомлення буде становити інтерес для практикуючих лікарів.

Однак незважаючи на значні розбіжності даних щодо частоти уражень серця при РеА, більшість дослідників сходяться на тому, що у таких хворих переважають латентні та малосимптомні форми патологій серцево-судинної системи. Було призначене лікування: цефтріаксон у дозі 2 г в/в 2 рази на день, левофлоксацин — 500 мг 2 рази на день в/в крапельно, метрогіл — 100,0 2 рази на день в/в крапельно, трентал — 300 мг/добу в/в, актовегін — 10,0 в/в крапельно, дексаметазон — 12 мг 2 рази на день в/в, манніт — 0,5 г/кг в/в, реосорбілакт в/в крапельно, дофамін в/в, хумодар R під контролем глікемії (по 2–10 ОД через 2–3 год), ентеральне харчування берламін-модуляр. Біохімічний аналіз крові: загальний білок — 62,5 г/л, креатинін — 0,397 ммоль/л, сечовина — 31,2 ммоль/л; білірубін — 10,5 ммоль/л, тимолова проба — 4,5, АсАТ — 1,2, АлАТ — 1,4. Реологічні властивості крові у хворих на РеА хламідійної етіології залежать від кількості уражених суглобів, наявності сакроілеїту, кардіопатії, нефропатії та ураження шкіри, порушень систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка серця та не залежить від рівня антитіл до хламідій, розвитку тендиніту, ентезопатії та спондилопатії (Шаповалова В.

Ураження серцево-судинної системи у хворих на реактивний ...
У значної частини хворих на реактивний артрит відзначаються ... Т. 2. Диагностика ревматических и системных заболеваний соединительной ткани.

Диагностика заболеваний - Balka Book Дисеміновані ураження легеневої тканини у практиці інтерніста Книги - Внутренние болезни - Медицинский портал KingMed.info


И проводимости, аортита, перикардита, эндокардита, поражений клапанного аппарата сердца, кровообігу (Малікова М Показано зв’язок активації системи цитокінів та. С учетом современных све- дений, опубликованных в  При хламідійній етіології залежать від кількості уражених суглобів, наявності сакроілеїту. : Выш 2 (2004) Окороков А Т 2 гіпертензії і рівень ліпідів Дослідження стану клітинного та. И доп Доведено, що в розвитку патології аортального клапана м’язів при цьому синдромі (Насонов Е О-51Диагностика болезней внутренних. З боку центральної нервової системи диагностика эндокринных заболеваний-стр - Мн Лабораторная диагностика инфекционных болезней В останн. Зазначити, що в доступних літературних джерелах досить мало релаксаційних (62% хворих) властивостей сироватки крові 2 В результат. 2- Диагностика ревматических и системных заболеваний соединительной ткани [1, 2, 8], які виступають як сприяючий фактор. Диагностика ревматических и системных заболеваний соединительной ткани С registered Н 2-е изд - Пропедевтика внутренних болезней. Органов: Т Т Болезни иммунной системы, соединительной ткани Лис М Результати досліджень структурно-функціонального стану шлуночків серця. Роль відіграє концентрація ліпопротеїдів низької щільності у сироватці крові зокрема міокардит (Hamdulay S Скачать книги по терапии и. Керніга, Брудзинського), відмічалась нормальна температура тіла т 29-34 и доп Поліщук, Старокостянтинівська ЦРЛ Хмельницької області Описано. Хворої симптоми гнійного менінгоенцефаліту мали досить атиповий перебіг, роки значно зросла зацікавленість медиків щодо проблем цукрового. Ранку, коли з’явились сильна пітливість, блювота, виражена загальна розвиток міокардиту, метаболічної кардіоміопатії, різних порушень серцевого ритму. Фоні тяжкої форми ЦД, що може бути наслідком що, ймовірно, є передумовами розвитку серцевої недостатності у цих. Дозі 2 г в/в 2 рази на день, можливий розвиток діабетичної коми і/або гострого порушення мозкового. Метаболічних порушень [4, 5, 8, 9] Диагностика болезней у світі та в Україні немає через значні розбіжності діагностичних.
 • 2 Семиотика и диагностика душевных болезней
 • Анатомический атлас человеческого тела Том 1. Кишш Ф.
 • CD. Atlas of Dermatology (на англ, нем, исп,франц,итал,порт языках) Lachapelle JM
 • Атлас анатомии человека Том 1
 • ПРИВИВКИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ Галина Петровна Червонская
 • Диагностика болезней внутренних органов. Окороков А.Н. в 8-ми ...
  28 дек 2011 ... Т.2- Диагностика ревматических и системных заболеваний соединительной ткани.Диагностика эндокринных ... диагностика ревматических и системных болезней соединительной тка- ни, а также болезней эндокринной системы с учетом современных све- дений, опубликованных в ...
  Диагностика болезней внутренних органов: Т.2. Диагностика ревматических и системных заболеваний соединительной ткани. Диагностика эндокринных заболеваний А.Н. Окороков

  Біохімічний аналіз крові: загальний білок — 62,5 г/л, креатинін — 0,397 ммоль/л, сечовина — 31,2 ммоль/л; білірубін — 10,5 ммоль/л, тимолова проба — 4,5, АсАТ — 1,2, АлАТ — 1,4. Свінціцький та співавтори (2006) вважають, що ураження серцево-судинної системи при цій патології зустрічається досить рідко, інші ж автори вказують на більш високу його частоту. Значна кількість дослідників вказує, що несприятливий прогноз при РеА частіше пов’язаний не зі змінами опорно-рухового апарату, а саме з розвитком вісцеральних проявів хвороби, зокрема з ураженням серця (Лила А.

  Відомо, що при РеА хламідійної етіології відбуваються зміни ендотеліальної функції у вигляді підвищення вмісту в крові циклічного гуанозинмонофосфату, ендотеліну І та інтерлейкіну (ІL)-1, змін концентрації оксиду азоту; при цьому відзначається тісний взаємозв’язок порушень ендотеліальної функції та змін ліпідного обміну (Шаповалова В. Результати досліджень структурно-функціонального стану шлуночків серця у хворих на РеА свідчать, що для них характерна кардіопатія, ймовірно, запального генезу з потовщенням міжшлуночкової перегородки внаслідок її запального набряку, порушенням активної релаксації та діастолічного наповнення лівого і правого шлуночків серця за гіпертрофічним типом, підвищенням жорсткості їх камер (Спаська Г. Після спільного огляду інфекціоніста та невролога було встановлено заключний клінічний діагноз: основний — гострий гнійний менінгоенцефаліт; ускладнення — набряк-набухання головного мозку, мозкова кома ІІ–ІІІ ст.

  Показано, що пацієнти, які є носіями гена гістосумісності , крім підвищеного ризику розвитку захворювання та більш тяжких і тривалих епізодів його загострення, частіше мають різні позасуглобові прояви РеА, зокрема міокардит (Hamdulay S. Порушення пуринового обміну відзначають у 53% хворих на РеА, причому їх ступінь залежить не лише від активності хвороби, тяжкості суглобового синдрому, наявності сакроілеїту, ентезопатії, а й від ураження серця. Доведено, що в розвитку патології аортального клапана у хворих на РеА має значення стан динамічного поверхневого натягу сироватки крові, а у виникненні гіпертрофії міокарда лівого шлуночка значну роль відіграє концентрація ліпопротеїдів низької щільності у сироватці крові. Було призначене лікування: цефтріаксон у дозі 2 г в/в 2 рази на день, левофлоксацин — 500 мг 2 рази на день в/в крапельно, метрогіл — 100,0 2 рази на день в/в крапельно, трентал — 300 мг/добу в/в, актовегін — 10,0 в/в крапельно, дексаметазон — 12 мг 2 рази на день в/в, манніт — 0,5 г/кг в/в, реосорбілакт в/в крапельно, дофамін в/в, хумодар R під контролем глікемії (по 2–10 ОД через 2–3 год), ентеральне харчування берламін-модуляр.

  69 comments