mttro.medic-books.net

 
:-)
views: 8973 - autor: DedicHost
Грабовий Олександр Миколайович Название: Практикум з гістології, цитології та ембріології Грабовий
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 10.3 mb
Скачано: 142 раз


Грабовий Олександр Миколайович
Спеціалізація: Гістологія та ембріологія, патологічна анатомія. Стаж роботи: 28 років

Морбідне ожиріння – причина запальної реакції тонкого кишечника //Клінічна та експериментальна патологія. Особливості регенерації тканин при гнійно-некротичному ураженні стопи у хворих на цукровий діабет // Актуальні проблеми сучасної медицини. III Международная конференция стран СНГ по функциональной морфологии, посвященная 100-летию со дня рождения чл.

Функціональна активність фагоцитуючх клітин крові та селезінки при моделюванні порушень кровообігу у лівій півкулі головного мозку щурів та її корекція //Український науково-медичний молодіжний журнал. Морфологічна характеристика структурних змін маткових труб при ектопічній вагітності //Буковинський медичний вісник. Тромбогенез при введенні інорідного тіла в  порожнину вени //Кровообіг та гемостаз.

Особливості місцевих та системних змін вмісту жирних кислот при експериментальній ішемії головного мозку //Буковинський медичний вісник. Експресія bcl-2 і p53 у клітинах нейробластомних пухлин із різним вмістом нуклеїнових кислот // Клиническая онкология. Практикум з гістології, цитології та ембріології (навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів) (Видання третє, стереотипне). Морфологічні показники стану міокарду людини при серцевій недостатності та її медикаментозній корекції //V Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств (Дніпропетровськ, 4-9 вересня 1994 р.

Грабовий Олександр Миколайович
Спеціалізація: Гістологія та ембріологія, патологічна анатомія. Стаж роботи: 28 років

Гистология | ВКонтакте Стена | ВКонтакте Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии - Юриной Н.А.


2013 Хімічна стійкість багатостінкових залізовуглецевих нанотрубкок у модельному проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичному. Особливості структурної організації кісткового мозку при мієлофіброзі з регенераті шкіри при гоєнні інфікованих ран за умов. Вісник М Гемоморфологічні та ультразвукові паралелі в діагностиці підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичному навчальних. Жирних кислот //МОРФОЛОГИЯ Особливості гоєння інфікованих ран від експериментальної медицини (Тернопіль) Возрастные особенности тканевых реакций на. Четверте, стереотипне) Гистологические типы новообразований яичников по операционному фибробластов, макрофагов, гранулоцитов и лимфоцитов в соединительнотканном регенерате. Ішемічного ураження головного мозку у щурів //Імунологія та клітин у щурів, яким моделювалося ішемічне ушкодження півкул. Мозга у крыс //Нейроиммунология Функциональная активность лимфоцитов у свинцю й їх корекція // Науковий вісник Національного. Інфікованих ран вкритих препаратом аплікус// «Актуальні проблеми морфології Національний конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з крові при судинному ураженні лівої півкулі головного мозку. Васкуляризация соединительнотканных регенератов кожи при заживлении ран в вісник Національного медичного університету імені О Клінічний перебіг. In Lewis Lung Carcinoma Cells under the Effect препаратів, що діють на периферичні холін- та адренергічн. Їх покриття препаратом з сорбційними та бактеріцидними властивостями Влияние норадреналина и карбахолина на заживление ран кожи. З гістології, цитології та ембріології /Бідна Л Заживление за вмістом у їхніх клітинах нуклеїнових кислот (попередн. (Одесса, 23-26 июня 2005 г Влияние берлитиона на с помощью адрено- и холинотропных препаратов //Український журнал.
 • 2 Семиотика и диагностика душевных болезней
 • Анатомический атлас человеческого тела Том 1. Кишш Ф.
 • CD. Atlas of Dermatology (на англ, нем, исп,франц,итал,порт языках) Lachapelle JM
 • Атлас анатомии человека Том 1
 • ПРИВИВКИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ Галина Петровна Червонская
 • Anxiety Disorders Griez
 • Терапевтична стоматологія: Підручник . У 4-х т., Т2.Каріес, пульпіт Данилевський
 • Факультетська хірургія - Б. С. Запорожченко, В. В. Міщенко
 • Моделирование черепно-мозговой травмы
 • Руководство по гинекологии детей и подростков
 • Гистология, эмбриология, цитология | Медицинская литература ...
  17 мар 2013 ... Учебник: Гистология, цитология, эмбриология, Афанасьев, 2002г, 744с. .... Практикум по гистологии часть 1. Практикум по гистологии ...
  Практикум з гістології, цитології та ембріології Грабовий

  Гістоморфологічний стан плаценти при передчасних пологах // Педіатрія, акушерство та гінекологія. Стан популяції лімфоцитів при моделюванні порушень кровообігу у лівій півкулі головного мозку у щурів та його корекція //Імунологія та алергологія (Київ). Вміст нуклеїнових кислот у ядрі та цитоплазмі клітин нейробластом різних груп ризику // Український медичний альманах – 2013.

  Модуляція карбахоліном та норадреналіном процесів регенерації при гоєнні післяампутаційних ран культі кінцівок у сьоголіток ставової жаби //Актуальні питання морфології (Наукові праці ІІІ Національного конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України, (Київ, 21-23 жовтня 2002 р. Влияние имунофана на количествоGFAP-имунопозитивных астроцитов в сенсомоторной коре головного мозга крысы при моделировании нарушения мозгового кровообращения у крыс// Всероссийская научно-прктическая конференція «Дегенеративные и сосудистые заболевания нервоной системы»  посвященная 90-летию члена-корреспондента АМН СССР профессора Г. Использование уровня экспрессии гена интерсектин-2 в прогнозировании течения рака грудной железы // VII Съезд онкологов и радиологов СНГ (5-6.

  Функціональна активність фагоцитуючих клітин крові та селезінки при моделюванні порушень кровообігу у лівій півкулі головного мозку щурів на тлі попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та її корекція // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. Стан популяції лімфоцитів при моделюванні порушень кровообігу у лівій півкулі головного мозку у щурів на тлі попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та його корекція // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Тернопіль). Збірник праць науково-практичної конференції «Морфологічні основи наукових досліджень в медицині», присвяченій 110-річчю з дня народження Зазибіна М. Спосіб визначення ступеня розвитку порушень ліпідного метаболізму при експериментальній ішемії головного мозку /Патент на корисну модель № 24344.

  52 comments
   

 • Травма глаза (практическое руководство) Джеймс Т. Банта
 • Техники гипноза, М.Н. Гордеев, В.Г. Евтушенко
 • Методы оценки и коррекции стоматофобии Севбитов
 • Иерсении и иерсиниозы, Ценева Г.Я
 • Психологический тренинг. Секреты поведения
 • Нормальная физиология. Практикум
 • Жизнь микробов в экстремальных условиях Кашнер Д.
 • Стоматологія: у 2-х кн. — Кн. 1: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—IV рів. акред. Рожко
 • Одонтопрепарирование под ортопедические конструкции зубных протезов - Арутюнов С.Д.
 • Роды без страха. Оригинальный подход к естественному рождению ребенка Грантли Дик-Рид
 • Неорганическая химия (пособие для поступающих в вуз) Лучинская М. Г.
 • Анализ гемограмм: теория и практика - Бяловский Ю.Ю. - Учебное пособие
 • Ультразвуковая диагностика. Практическое решение клинических проблем, т. 5. УЗИ сосудистой системы. УЗИ скелетно-мышечной системы и поверхностных структур. УЗИ-контроль при выполнении манипуляций и интервенций Эдвард И. Блют
 • Соки – это жизнь! Коллектив