Практикум з гістології, цитології та ембріології Грабовий

Грабовий Олександр Миколайович Название: Практикум з гістології, цитології та ембріології Грабовий
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: . MB
Скачано: раз


Спеціалізація: Гістологія та ембріологія, патологічна анатомія. Стаж роботи: 28 роківГрабовий Олександр МиколайовичВидавнича діяльність - Національний медичний університет ...Спеціалізація: Гістологія та ембріологія, патологічна анатомія. Стаж роботи: 28 років

Значення сполучної тканини в регенерації нерва і невротизації денервованого м’яза //Вісник наукових досліджень. Морфологічні особливості регенерації пошкодженого нерва, яка відбувається під впливом магнітолазерного опромінення //Вісник наукових досліджень. Спосіб оцінки впливу імунної сенсибілізації на перебіг експериментальної ішемії головного мозку / Грабовий О. Морфо-функціональна гетерогенність клітин пухлин як показник їх патогенетичного потенціалу // Клиническая онкология. Геномна нестабільність та експресія bcl-2 і p53 при раку шлунка // Український медичний альманах – 2013.

Практикум з гістології, цитології та ембріології (навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів) (Видання друге стереотипне). Способ модуляции ускорения заживления ран кожи с помощью адрено- и холинотропных препаратов //Український журнал медичної техніки та технології. Богомольця //Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичному навчальних закладах України (матеріали науково-методичної конференції (Чернівці, 20-22 листопада 2002 р. Импрегнация серебром элементов периферического отдела нервной системы в материале залитом в парафин //Український журнал медичної техніки та технології.

Патент на корисну модель № 30856 Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11. Тканевые реакции развивающиеся в ответ на введение целлюлозной нити в полость бедренной вены кролика //Серце і судини. Геномна нестабільність та експресія ki67 у нейроендокринних пухлинах // Український медичний альманах – 2013. Гетерогенность клеточного состава нейробластомы по содержанию нуклеиновых кислот // VII Съезд онкологов и радиологов СНГ (5-6. Пстоморфометрична характеристика мієлофіброза з мієлоїдною метаплазією у осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС// Вісник морфології. Вміст жирних кислот у плазмі крові щурів при експериментальних ішемічних ураженнях головного мозку різної ступені тяжкості та їх корекція // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. Mitochondria in Lewis Lung Carcinoma Cells under the Effect of Magnetosensitive Nanocomplex and Radiofrequency Hyperthermia //Bulletin of Experimental Biology and Medicine: Volume 155, Issue 4 (2013), Page 484-487. Гемоморфологічні та ультразвукові паралелі в діагностиці стану фетоплацентарної системи при недоношуванні вагітності //Лікарська справа. Влияние имунофана на экспрессию синаптофизна в ганглионарном слое сенсомоторной коры при моделировании нарушения мозгового кровообращения у крыс // Нейроиммунология. Прогнозування виникнення позаматкової вагітності у жінок фертильного віку // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.

Гистология, эмбриология, цитология | Медицинская литература ...
Гистология, эмбриология, цитология | Медицинская литература ...
Учебное пособие «Гистология, цитология и эмбриология» подготовлено .... Грабовий О. М., Чайковський Ю. Б. Практикум з гістології, цитології та ...Професори-морфологи України - кафедра нормальной ...30 апр 2013 ... Учебник: Гистология, цитология, эмбриология, Афанасьев, 2002г, 744с. .... Практикум по гистологии часть 1. Практикум по гистологии ...

Видавнича діяльність - Національний медичний університет ... О. М. Грабовий ... колективом кафедри цитології, гістології та біології розвитку з ... "Гістологія. Практикум" : навчальний посібник / М. Е. Дзержинський,.риства анатомів, гістологів, ембріологів ітопографоанатомів України. ... («Практикум з цитології та загальної ембріології» «Практикум з загальної ..... Грабовий. Олександр Миколайович. Народився 16 вересня 1962 року в сім'ї вчи-.НефертитиЗаглавие : Human Micromorpology. Histology. Cytology. Embryology. .... Заглавие : Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии : учеб. пособиеПрактикум по общей психологии Учебное пособие. ..... Учение Грабового. Теория и практика. Ч 2. ..... Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии.Как измерили Солнечную систему - Российская академия наукГІСТОЛОГІЯ. ПРАКТИКУМ - ННЦ Інститут біології
Просмотров: 9299 - Автор: Froggy
Рекомендуем также
Опубликовано: 08 Ноя 2014, 14:43 - Комментариев: (33)
4 — дубово грабово липовые леса; 5 — заболоченные черноольховые леса; ...... Большой практикум по экспериментальной зоологии. Москва. 12 мая ..... ван в Институт цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР. (ИЦГиЭ) ...
[ 978-5-89481-163-5 / 5-89481-163-5 ] Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии. [ 978-5-8456-0025-7 / 5-8456-0025-1 ] ... [ 978-5-200-03259-4 / 5- 200-03259-8 ] Практикум. Начинаем изуч.русский · [ 978-5-699-08721-1 / 5- 699-08721-4 ] Я ... 5-9684-0008-0 ] Я спаслась. Методы Г.П.Грабового. Открытый отчет